Vnútorné boxy, padokové dvere, brány, krmelce, padokové oplotenie, výplň červený smrek, Rakúsko

Vnútorné boxy, padokové dvere, brány, krmelce, padokové oplotenie, výplň červený smrek, Rakúsko