Vnútorné boxy, padokové dvere, padokové oplotenie, výplň – červený smrek, Rakúsko

Vnútorné boxy, padokové dvere, padokové oplotenie, výplň – červený smrek, Rakúsko