Stajňa 3 boxy, sedlovňa, sklad sena, výplň červený smrek s transparentným náterom, región Salzburg – Rakúsko

Stajňa 3 boxy, sedlovňa, sklad sena, výplň červený smrek s transparentným náterom, región Salzburg – Rakúsko