Stajňa 3 boxy, sedlovňa, sklad krmiva, sklad náradia a výbehy, červený smrek s transparentným náterom z vonkajšej strany, Korutánsko, Rakúsko.

Stajňa 3 boxy, sedlovňa, sklad krmiva, sklad náradia a výbehy, červený smrek s transparentným náterom z vonkajšej strany, Korutánsko, Rakúsko.