Vnútorné boxy, výplň červený smrek s náterom „dub“, Nové Mesto nad Váhom – Slovensko

Vnútorné boxy, výplň červený smrek s náterom „dub“, Nové Mesto nad Váhom – Slovensko