! Dostupné nové odtiene plastovej výplne s výzorom dreva !

Krmelce

Kruhový krmelec

Runde Futterraufe

Kruhový krmelec pre ovce s rovnými tyčkami

Priemer 170cm – 28krmných miest

Kruhový krmelec

Futterraufen

Kruhový krmelec pre ovce so šikmými tyčkami

Priemer 170cm – 28krmných miest

Kruhový krmelec

Runde Futterraufe

Kruhový krmelec pre dobytok a kone

Priemer 170cm – 10miest

Priemer 210cm – 12miest

Palisádový krmelec

Eckige Futterraufe

Palisádový krmelec pre dobytok a kone

Rozmer 1,5m x 1,5m – 8miest

Rozmer 2m x 2m – 12miest

Rozmer 2m x 3m – 14miest

! Dostupné nové odtiene plastovej výplne s výzorom dreva !