Nový model vnútorných boxov, cena od 185 € za bežný meter

Coralové dielce a nadháňacie súpravy

Coralový dielec 2,4m

Coralový dielec 3m

Coralový dielec 3,6m

Coralový dielec s bránkou 2,4m

Coralový dielec s bránkou 3m

Coralový dielec s bránkou 3,6m

! Dostupné nové odtiene plastovej výplne s výzorom dreva !