Stajnia z 8 wewnętrznymi boksami, magazynem i pomieszczeniem dla stajennych i pomieszczeniem technologicznym, świerk czerwony malowany farbą „Transparent”, Austria

Stajnia z 8 wewnętrznymi boksami, magazynem i pomieszczeniem dla stajennych i pomieszczeniem technologicznym, świerk czerwony malowany farbą „Transparent”, Austria

Kontakt
Posługujemy się tylko językiem angielskim, niemieckim i słowackim.