Boks zewnętrzny, magazyn siana, świerk czerwony malowany farbą „sosna”, Słowacja

Boks zewnętrzny, magazyn siana, świerk czerwony malowany farbą „sosna”, Słowacja

Kontakt
Posługujemy się tylko językiem angielskim, niemieckim i słowackim.