Privacy PL

Zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz. U. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dobrowolnie wyrażam zgodę na zarządzanie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji zainicjowanej przez ten formularz kontaktowy. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, w przeciwnym razie wygaśnie po 3 latach od jej udzielenia, a dane zostaną usunięte. E-mail w sprawie wycofania zgody: jas.zilina@gmail.com.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przekazujemy poniższe informacje.

KTO JEST ADMINISTRATOREM

Administratorem www.schramek-schramek.com i podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest firma J – A.S. Žilina s.r.o., ul. Hečkova 2534/18, 010 01 Żylina, REGON 45539928.
Możesz skontaktować się z nami pisemnie przez e-mail: jas.zilina@gmail.com

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się minimalizować zakres danych osobowych, które przetwarzamy w celu świadczenia wysokiej jakości usług, w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, a także dane osobowe naszych potencjalnych klientów, którzy wyrazili na to zgodę.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane podstawowe, czyli imię i nazwisko lub nazwa firmy, jeśli jesteś przedsiębiorcą – osobą fizyczną (prowadzącą działalność gospodarczą)
  • Dane kontaktowe, czyli e-mail, numer telefonu
  • Informacje o korzystaniu z naszych produktów i usług oraz o produktach, które kupiłeś lub rozważasz ich zakup itp.
  • Zapisy komunikacji e-mailowej i czatowej, zapisy rozmów telefonicznych lub innej komunikacji w formie elektronicznej lub pisemnej.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy głównie w celu przygotowania ofert handlowych, ewentualnie w celu komunikowania się z Tobą w sprawie zlecenia, które napisałeś w formularzu kontaktowym. Może to prowadzić do zawarcia umów sprzedaży, których przedmiotem jest dostawa naszych towarów i świadczenie usług. Czynność ta polega przede wszystkim na przyjmowaniu i przetwarzaniu zamówień, wystawianiu faktur i dokumentów podatkowych, ewidencjonowaniu płatności, wysyłaniu towarów pod wskazany adres itp.

Aby należycie wywiązać się z wszelkich obowiązków prawnych, dane osobowe przetwarzamy również w celu prowadzenia księgowości, prowadzenia rejestru czy obsługi roszczeń i reklamacji. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów postępowania sądowego i pozasądowej windykacji należności.
Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu informowania o naszych produktach i usługach w ramach marketingu bezpośredniego.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, wyłącznie na podstawie podstawy prawnej w przypadkach, gdy:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (na przykład umowy kupna-sprzedaży), a ty jesteś stroną umowy lub poprosiłeś nas o podjęcie działań przed zawarciem umowy.
Lub przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który realizujemy, a jest przede wszystkim oferowanie i sprzedaż towarów i usług naszym klientom
Lub wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej celów. Mogą to być w szczególności czynności związane z oferowaniem towarów i usług albo przetwarzanie w celu dostosowania oferty do Twoich oczekiwań.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców w trakcie przetwarzania:

Firmy kurierskie i transportowe
Sądy i władze karne
Biura rachunkowe, biegli rewidenci i doradcy podatkowi

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą (na przesyłanie aktualności, rabatów i promocji cenowych) będziemy przetwarzać dane tylko do czasu cofnięcia tej zgody. 
W przypadku prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile nie wniesiesz sprzeciwu wobec przetwarzania, przez okres uzasadniony (np. w związku z cyklem życia zakupionego produktu lub usługi, w celu zaoferowania i zapewnienia Ci z powiązanymi produktami, obsługą klienta i usługami).
W przypadku realizacji umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania stosunku umownego, w tym warunki rękojmi i reklamacji.
W przypadku wypełnienia obowiązku prawnego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku ustawy o rachunkowości, ustawy o VAT itp. kadencja może wynosić 10 lat.

TWOJE PRAWA JAKO OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Przetwarzając Twoje dane osobowe, jesteśmy gotowi chronić Twoje prawa.
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo wiedzieć, w jakim celu są one przetwarzane, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych oraz jaki jest okres przetwarzania.
Masz prawo do sprostowania, jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub uległy zmianie, skontaktuj się z nami, a my to poprawimy.
Masz prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem.
Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli chcesz, abyśmy przetwarzali dane tylko z niezbędnych względów prawnych lub wcale.
Masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, jeśli uznasz lub uważasz, że przetwarzanie to jest niezgodne z prawem lub narusza Twoje prawa.  
Masz prawo do przenoszenia danych, jeśli chcesz przenieść je do innego operatora, dostarczymy Ci je w odpowiednim formacie, jeśli nie będzie innych przeszkód technicznych lub prawnych.
Podobnie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, Słowacja, REGON: 36064220, numer telefonu: +421 232 313 220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

JAK I GDZIE MOŻESZ WYKORZYSTAĆ SWOJE PRAWA

Możesz skorzystać ze swoich praw pisemnie pod adresem J – A.S.  Žilina s.r.o., ul. Hečkova 2534/18, 010 01 Żylina albo e-mailem: jas.zilina@gmail.com.
Odpowiemy na Twój wniosek bezpłatnie w ciągu 30 dni. W przypadku skomplikowania lub dużej ilości wniosków jesteśmy uprawnieni do przedłużenia tego terminu o kolejne 60 dni. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym oraz o przyczynach decyzji. 
Jeśli jednak Twój wniosek jest wyraźnie nieuzasadnione lub powtarza się, mamy prawo pobrać uzasadnioną opłatę administracyjną na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi. 

Jakie pliki cookie działają nawet bez zgody?

Rodzaj: Konieczność techniczna

Cel: Niezbędne pliki cookie są potrzebne do działania witryny, np. aktualnie wybrana mutacja językowa, dane logowania użytkownika.

Rodzaj: Konieczność techniczna

Cel: Może analizować ruch (potencjalnie zawierający dane osobowe użytkowników) w celu filtrowania części ruchu rozpoznawanych jako boty i „zapobiegania włamywaniu się na konta klientów przez zautomatyzowane oprogramowanie”.

Adres: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Link: Bliższe informacje dotyczące ochrony prywatności znajdziesz tutaj.

Rodzaj: Konieczność techniczna

Cel: Pozyskania anonimowych danych statystycznych o korzystaniu z serwisu

Adres: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Link: Bliższe informacje dotyczące ochrony prywatności możesz znaleźć tutaj, a aby odrzucić pliki cookie, można zainstalować dodatek do oprogramowania dostępny tutaj.

Które pliki cookie działają tylko za zgodą?

Rodzaj: Remarketing

Cel: Identyfikacja w ramach sieci reklamowej Google Ads, retargetowanie reklam na podstawie działań użytkownika (remarketing).

Adres: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Link: Bliższe informacje dotyczące ochrony prywatności znajdziesz tutaj, natomiast zrezygnować z plików cookie możesz tutaj.

Rodzaj: Remarketing

Cel: Identyfikacja w ramach sieci reklamowej Facebook, retargetowanie reklam na podstawie działań użytkownika (remarketing).

Adres: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Link: Bliższe informacje dotyczące ochrony prywatności znajdziesz tutaj, natomiast zrezygnować z plików cookie możesz tutaj.

Kontakt
Iwona Loch +48696020093

! Dostępne nowe odcienie wypełnień z tworzywa sztucznego imitującego drewno !