Paśniki

Okrągły paśnik

Runde Futterraufe

Okrągły paśnik dla owiec z prostymi prętami

Średnica 170 cm – 28 stanowisk paszowych

Okrągły paśnik

Futterraufen

Okrągły paśnik dla owiec z ukośnymi prętami

Średnica 170 cm – 28 stanowisk paszowych

Okrągły paśnik

Runde Futterraufe

Okrągły paśnik dla bydła i koni

Średnica 170 cm – 10 stanowisk

Średnica 210 cm – 12 stanowisk

Paśnik palisadowy

Eckige Futterraufe

Pasterka palisadowa dla bydła i koni

Wymiary 1,5m x 1,5m – 8 miejsc

Wymiary 2m x 2m – 12 miejsc

Wymiary 2m x 3m – 14 miejsc

Kontakt
Posługujemy się tylko językiem angielskim, niemieckim i słowackim.