Schramek Andrej

Schramek Andrej

Dyrektor zarządzający

Email: jas.zilina@gmail.com

Miartanová Jana

Majtánová Zuzana

Nedobová Stanislava

Schrameková Monika

logistyka, administracja

Šmáriková Mária

logistyka, administracja

J - A.S. Žilina, s. r. o.

Siedziba firmy:
Hečkova 2534/18
010 01 Žilina

Załadunek – rozładunek towarów:
Ul. Pusté 868
013 22 Rosina – Slovensko

IČO: 45 539  928
IČ DPH: SK2023023893

E-mail: jas.zilina@gmail.com
Telefón: 00421 902 150 880